ISO 9001:2015

IPTECO – Miło nam poinformować, że pracujemy zgodnie z najnowszą normą 9001:2015.

 

Jest to dla nas dumą, ale przede wszystkim inspiracją do dalszej pracy nad ciągłym udoskonalaniem jakości oferowanych usług, zmniejszaniem prawdopodobieństwa wystąpienia błędów i poprawą bezpieczeństwa.

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2015, jest wyrazem troski o naszych klientów, pracowników, współpracowników oraz dostawców. Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania procesów i spełniania mających zastosowanie wymagań normy, działania zgodnego z przyjętymi normami i przepisami prawa, jak również do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.