ISO 27001:2013

IPTECO – Nasza polityka bezpieczeństwa zgodnie z normą 27001:2013.

 

W zgodzie z normą ISO 27001 rejestrujemy i przechowujemy informacje w imieniu naszych klientów. Stosując się do wymogów standardu, zapewniamy metodyczne i ciągłe działania związane z bezpieczeństwem danych. W procesie wdrażania tego standardu, wprowadziliśmy szereg środków mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji.

Nasze cele w zakresie Bezpieczeństwa Informacji:

  • Przyczynianie się do bezpiecznego przetwarzania informacji, chroniąc zasoby informacji przed naruszeniem ich poufności i integralności.
  • Zapobieganie, wykrywanie i szybkie naprawianie sytuacji naruszenia bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ewentualnych szkód.
  • Zapewnianie, że wszyscy zarówno stali jak i tymczasowy pracownicy posiadają niezbędne kompetencje i ukończone szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  • Wzmacnianie i wspieranie celów biznesowych naszych klientów.

Kontynuujemy doskonalenie naszych procesów we wszystkich tych dziedzinach. W ten sposób chcemy zapewnić naszych klientów, że współpracują z dostawcą, który dba o ich interesy.