(71-2013) 5G V2X

5G V2X – Vehicle to Everything

Ten kurs zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak rynek motoryzacyjny będzie korzystał z standardu 5G. Od podstawowej komunikacji do zaawansowanej usługi tworzenia map 3D, wsparcie dla kierowcy, wsparcia dla pasażerów, udostępnianie kamer i zdalne sterowanie samochodem. Standard V2E jest najciekawszą częścią 5G.

1. Introduction

 • 4 ms latency
 • Edge computing
 • LTE support
 • 4K display video
 • Distance Control
 • Distance Driving

2. Autonomus Vehicles

 • Driver support
 • Passengers support
 • Rradio network for V2X Vehicle to Everything
 • Massive Mimo

3. V2X Security Protocol

 • Basic V2V communication
 • C-V2X R14
 • C-V2X R15

4. Sensor sharing/Camera sharing
5. Vehicle position

 • GNSS
 • VIO
 • Distance Measurement

6. 3D Map in realtime

 • Dynami 3D Map
 • Cameras and sensor support
 • Road infrastructure/environment support

Poziom trudności: podstawowy, zaawansowany

Czas trwania: 1 dzień

Grupa docelowa: inżynierowie telekomunikacyjni, inni pracownicy

Metoda szkolenia: wykłady, ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak